ท่องเที่ยวอีสานรูปแบบใหม่ “UNSEEN New Series” 5 ที่เที่ยวสุดปังไม่ธรรมดา

ท่องเที่ยวอีสานรูปแบบใหม่ 

“UNSEEN New Series” 

5 ที่เที่ยวสุดปังไม่ธรรมดา

ใกล้หยุดยาวในเดือนกรกฏาคมแล้ว เตรียมวางแผนในการเที่ยวสถานที่ใหม่ๆของภาคอีสาน จาก ททท. กันเลย 

ก่อนหน้านี้ ISAN Insight & Outlook ได้นำเสนอข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสานจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้ของแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการ 25 Unseen New Series ของททท. เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยว

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยว โครงการ 25 Unseen New Series คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ จำนวน 25 แหล่งจากทั่วประเทศ นำมาเป็นจุดขายใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและสามารถสร้างเม็ดเงินกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก 

ซึ่งภาคอีสาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ประกอบไปด้วย 5 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา , พญานาค 3 พิภพ จังหวัดมุกดาหาร , ภูพระ จังหวัดเลย , หอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด และโลกของช้าง จังหวัดสุรินทร์

โดยทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสำหรับปี 2565 นี้ ททท.จะคงความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเร่งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเร็วและเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยและก้าวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเป็นที่ตั้งของ “เมืองลอยฟ้า” ที่เป็นอ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง มีเสน่ห์ตรงที่มีทุ่งกังหันลมถึง 14 ตัว เรียงรายสุดสายตา เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นเขื่อนลำตะคอง และถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ที่คู่ขนานไปกับรถไฟรางคู่ ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

รวมถึงเป็นที่ตั้งของ “เมืองใต้พิภพ” ที่อยู่ลึกไปใต้ผิวดินกว่า 350 เมตร เป็นอุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน ใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง จากนั้นจะปล่อยน้ำลงมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นับเป็นจุดเช็คอินที่ไม่เหมือนใคร

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งกังหันลมบริเวณเขาเควสต้าหรือเขาอีโต้ และชมวิวมุมสูงของถนนมอเตอร์เวย์ที่สวยงาม สามารถปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง และมีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด

พิกัด : https://goo.gl/maps/6NrGPf5nQTniABPP6 

พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร

ชาวมุกดาหารมีความเชื่อและนับถือศรัทธาองค์พญานาค ความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 องค์ ที่บังเอิญตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา เป็นตัวแทนแห่งพญานาค 3 พิภพ ซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองมุกดาหารให้สงบร่มเย็น ได้แก่ 

องค์แรก พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เป็นพญานาคดิน ตั้งอยู่ที่แก่งกะเบา กับคติความเชื่อ “อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย”

องค์ที่ 2 พญาอนันตนาคราช เป็นพญานาคน้ำ ตั้งอยู่บริเวณศาลปู่พญานาค สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 กับคติความเชื่อ “ร่มเย็น ร่มรื่น ราบรื่น” 

และองค์สุดท้าย พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช เป็นพญานาคฟ้า ตั้งอยู่ที่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ กับคติความเชื่อ “เจริญรุ่งเรือง เติบโต เลื่อนตำแหน่ง” คนที่มาเที่ยวสามารถขับรถเที่ยวชมความงามได้ โดยไล่มาจาก พญานาคดิน , พญานาคน้ำ และพญานาคฟ้า ตามถนนเส้นแม่น้ำโขง

พิกัด : 

https://goo.gl/maps/RDoZU8bX7cTWYEC89 

https://goo.gl/maps/wC5dYtSa7YzZji2c8 

https://goo.gl/maps/3Xzn4Be7xeUbZxM5A 

ภูพระ จ.เลย

ภูพระ บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รวบรวมพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน ที่ชำรุดทรุดอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาบูรณปฏิสังขรณ์สร้างใหม่จำนวนกว่า 1,250 องค์ ที่กระจายรายล้อมอยู่ ชวนให้ผู้คนที่ตั้งใจไป ได้กราบไหว้บูชา สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในจุดเดียวกัน

พิกัด :https://goo.gl/maps/jamhYmfZKRWqnkrXA 

 

หอโหวด จ.ร้อยเอ็ด

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานและเครื่องดนตรีประจำ จ.ร้อยเอ็ด เป็นหอสูงชมเมืองสูง 35 ชั้น ความสูง 101 เมตร ตั้งตระหง่านในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

ชั้นบนสุดคือชั้น 35 เป็นหอพระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคล ชั้น 34 เป็นหอชมทัศนียภาพเมืองร้อยเอ็ดแบบ 360 องศา ที่สำคัญภายใน หอโหวดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมือง ชั้น 33 ทางเดินบนพื้นกระจกใส ในทุกๆชั้นมีการออกแบบตกแต่งสอดแทรกเรื่องราวท้องถิ่นกับความร่วมสมัยไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน เช่น ดอกอินทนิลบก ดอกไม้ประจำจังหวัด ที่ทำจากคริสตัล

พิกัด : https://g.page/RoiEtTower?share 

โลกของช้าง จ.สุรินทร์

ที่นี่คือหมู่บ้านช้างตากลาง บ้านของกลุ่มคนชาว “กูย” หรือ “ส่วย” ผู้มีความชำนาญในการคล้องช้างป่ามาแต่บรรพบุรุษ การได้เข้าไปเยือนหมู่บ้านตากลาง จะได้สัมผัสกับพื้นดินอุดมด้วยพืชนานาพันธุ์ และความรักและผูกพันคนกับช้าง วิถีการดำรงชีวิตของชาวกูยและตำนานที่สืบทอดมายาวนาน

โครงการโลกของช้าง “Elephant World” เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมกับ งบส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เนรมิตรพื้นที่กว่า 500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,700 ไร่ ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะจัดแสดงเรื่องราวของช้าง เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวิชาการของช้าง และผลักดันให้ ‘โลกของช้าง’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจร รวมทั้งจะมีช้างอยู่ที่นี่มากที่สุดในโลกอีกด้วย

สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ประกอบด้วย สนามแสดงช้าง สระช้างเล่นน้ำ หอชมทิวทัศน์อิฐ (Brick Observation Tower) โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และการท่องไพร เรียกว่าเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่ปกติจะมีการแสดงช้างทุกวัน รอบเช้า 10.00 น. และรอบบ่าย 14.00 น. 

พิกัด : https://goo.gl/maps/goDi6Qw2CUMXvW5b9 

 

อ้างอิงจาก:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/2278446

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220108093102756

https://www.prachachat.net/tourism/news-834718

https://www.ejan.co/lifestyle/ 

https://www.sanook.com/travel/1429241/ 

https://www.chillpainai.com/scoop/13937/ 

https://becommon.co/culture/surin-elephant-world/

https://www.roiettower.com/th/ 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ที่เที่ยวอีสาน #โคราช #มุกดาหาร #เลย #ร้อยเอ็ด #สุรินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.