วิกฤตทุเรียนล้นตลาด ซีพีเปิดโครงการ Let’s DO RIAN ช่วยเกษตรกรอีสาน

เมื่อพูดถึงทุเรียนอีสาน หลายคนจะนึกถึงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งเป็นชนิดที่ปลูกบนดินภูเขาไฟเก่าที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินอุดมสมบูรณ์มาก ทำให้ทุเรียนมีรสชาติที่อร่อย กรอบนอกนุ่มใน รสหวานมัน เปลือกบาง ที่สำคัญกลิ่นอ่อนไม่ฉุน แม้เนื้อทุเรียนสุกแล้วก็ตาม จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ชอบทุเรียนกลิ่นฉุน
.
อีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้จังหวัดศรีสะเกษจำนวนมาก ล่าสุดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรบูรณาการของจังหวัด ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
.
จากปัญหาการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เกษตรกรเผชิญปัญหาทุเรียนล้นตลาด คาดว่าปี 2565 นี้จะทะลุ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ซึ่งเดือนพฤษภาคม ทุเรียนจะออกมาอีกประมาณ 3.5 แสนตัน
.
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถาบันผู้นำเครือซีพีจึงวางเป้าหมายช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือซีพี ในโครงการ Let’s Do Rian สร้างอาชีพเถ้าแก่ทุเรียน มุ่งสนับสนุนขยายตลาดให้เกษตรกรไทย โดยการจัดทำร้านขายทุเรียนกว่า 500 จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพีทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโลตัส, โลตัส โก เฟรช, ซีพี เฟรช และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
.
พร้อมกับประกาศรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าประจำทุกจุดขาย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงฤดูกาลทุเรียนที่มีระยะเวลาประมาณ 100 วัน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนแรกของการขาย
.
ทั้งนี้ เครือซีพีจะรับซื้อทุเรียนคุณภาพโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรสมาชิกการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทุเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมไปถึงทุเรียนภาคอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟ จากกลุ่มเกษตรกรคุณภาพที่มีเครื่องหมาย GI เป็นต้น ส่งต่อไปยังร้านค้า Let’s DO RIAN เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ
.
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางในการขายและกระจายผลผลิตในช่วงนี้ ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการขาย แต่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับทุเรียน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการในทุกด้าน และเปิดโอกาสให้ Supply Chain ได้เติบโต ทั้งเกษตรกรสวนทุเรียน ผู้ประกอบการและแรงงานคัดทุเรียน คนขับรถขนส่ง ได้มีอาชีพ
.
.
อ้างอิงจาก:
.

Leave a Comment

Your email address will not be published.