ส่องเทรนด์ธุรกิจที่น่าจับตามองในยุค Aged Society

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยเองก็มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี และได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 นี้ คาดว่าประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 หรือ 25% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
.
โดยสังคมผู้สูงอายุนั้นถูกกำหนดให้มี 3 ระดับด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งตามสัดส่วนของประชากรในประเทศ ประกอบด้วย
.
1. ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สังคมที่มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
2. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) สังคมที่มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 14% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
3. สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-Aged Society) สังคมที่มีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
.
สำหรับภาคอีสาน ถือเป็นภาคที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด ที่ 3.53 ล้านคน รองลงมาคือ ภาคกลาง 3.22 ล้านคน ภาคเหนือ 2.29 ล้านคน ภาคใต้ 1.38 ล้านคน และภาคตะวันออก 0.72 ล้านคน ตามลำดับ
.
เมื่อผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น สวนทางกับอัตราการเกิดที่น้อยลง ไทยเรามีแนวโน้มจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะทำให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก
.
การมองหาช่องทางแห่งโอกาสในการสร้างรายได้ และการเจาะธุรกิจเข้าไปในสังคมสูงวัยถือว่าน่าสนใจไม่น้อย โดยขั้นตอนแรกจะต้องเข้าใจเทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ก่อน เพื่อทราบถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้และนำข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคต
.
แล้วเทรนด์ธุรกิจที่ว่ามีอะไรกันบ้าง ?
.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะมองหาทำเลในการตั้งคอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ พร้อมออกแบบบ้านพักอาศัยให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างครบครัน ซึ่งทำให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเติบโตขึ้นตามไปด้วย
.
โดยแต่ละคอมมูนิตี้ยังสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้สูงอายุในยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะกับคนวัยเกษียณ
.
ธุรกิจด้านการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ
ผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะทำงานหนัก เก็บเงินตั้งแต่วันทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ หลายคนเลือกที่จะอยู่เป็นโสด โดยไม่กังวลว่าจะมีลูกหลานมาดูแลในอนาคตหรือไม่
.
ธุรกิจวางแผนการเงินจึงเป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การลงทุนแบบกองทุนรวมระยะยาว หรือบัญชีเงินฝากที่พ่วงประกันสุขภาพเอาไว้
.
ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคร้ายนั้นนับเป็นเรื่องที่ควรทำมากที่สุด การเปิดคอร์สบริการดูแลสุขภาพที่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการดูแลสุขภาพทั่วไป หรือการรักษาอาการเจ็บป่วย
.
ตลอดจนบริการประเภทโฮมแคร์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้การดูแลถึงบ้าน แต่ยังคงได้รับการรักษามาตรฐานเดียวกับสถานพยาบาล จะทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยได้รับความอบอุ่นจากคนในครอบครัว ช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย
.
ธุรกิจอาหารสุขภาพ
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะกับช่วงวัยจะช่วยให้ชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้น ธุรกิจอาหารสุขภาพจึงเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตได้อีกมากในยุคสมัยที่คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น หลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19
.
ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีธุรกิจประเภทที่คอยจัดการเรื่องอาหารให้แก่ผู้บริโภคตามมื้ออาหารเช้า กลางวัน เย็น และเดลิเวอรี่ให้ถึงหน้าบ้าน ส่งผลไปถึงธุรกิจบริการส่งอาหารตามบ้านเติบโตขึ้นไปพร้อมกัน
.
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การออกเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นการเติมพลังชีวิตได้อย่างดีสำหรับคนวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุเองก็สามารถสร้างสุขภาพดีได้จากการท่องเที่ยวเช่นกัน
.
หากธุรกิจนำเที่ยวเล็งเห็นโอกาส สามารถจัดเส้นทางนำเที่ยวไปยังสถานที่ที่เหมาะกับร่างกายของผู้สูงอายุ อย่างทริปท่องเที่ยวที่ไม่ต้องใช้พละกำลังในการเดินทางมากเกินไป พร้อมมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไว้คอยบริการระหว่างทาง รวมทั้งในทริปนั้นอาจจะมีการจัดคอร์สนวดแผนไทย ฝึกโยคะ หรือการประคบสมุนไพรมาเป็นตัวชูโรง จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียว
.
ทั้งหมดอาจเป็นเพียงเทรนด์บางส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งหากเจ้าของธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์และหาหนทางนำธุรกิจตัวเองเข้าไปจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้อีกไม่น้อยเลย
..
.
#ISANinsightAndOutlook
.
.
อ้างอิง
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/aged-society-กบธรกจ-ทนาจบตามอง
https://www.onlinenewstime.com/เปิดข้อมูลโครงสร้างทาง/onlinenewstime-data/

Leave a Comment

Your email address will not be published.