การพนันกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดในอีสาน

“ รางวัลที่หนึ่ง เลขที่ออก…”
.
ช่วงเวลาระทึกใจสำหรับนักเสี่ยงโชคชาวไทยที่เกิดขึ้นเพียงเดือนละสองครั้ง แต่คุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สมหวังหรือผิดหวัง เคยสงสัยกันมั้ยว่า การเดิมพันรูปแบบไหนที่สามารถจูงใจนักเสี่ยงโชคชาวไทยได้มากที่สุด
.
.
แนวโน้มคนไทยกับการพนัน
.
หนังสือรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี 2563 ให้สถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยไว้น่าสนใจ แม้จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่าง (ปี 2562) แล้วนำมาคำนวณกับประชากรทั้งประเทศ (สถิติเชิงประมาณการ) แต่ก็พอให้ภาพที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงได้
.
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ประมาณการว่า มีคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เล่นการพนันในรอบปี 2562 จำนวน 30.42 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของกลุ่มตัวอย่าง* (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1.49 ล้านคน หรือร้อยละ 5.2) และในจำนวนนี้มีอยู่ 0.72 ล้านคนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเล่นการพนันเป็นครั้งแรก (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 14.43)
.
น่าสนใจว่า โดยเฉลี่ยแม้คนจะเริ่มเล่นการพนันที่อายุ 23 ปี แต่กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 50.2 ระบุว่าตนเริ่มเล่นการพนันก่อนอายุ 20 ปี โดยมีคนเริ่มเล่นการพนันที่อายุตํ่าสุด 7 ปี
.
สำหรับการพนันที่คนนิยมเล่นมากเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล มีประมาณ 22.75 ล้านคน อันดับ 2 คือ หวยใต้ดิน ประมาณ 17.74 ล้านคน และเกือบ 3 ใน 4 ของคนที่เล่นหวยใต้ดิน จะเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่กันไปด้วย หรือคิดเป็นจำนวน 13.056 ล้านคน
.
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนัน เนื่องจากเป็นเรื่องถูกกฎหมายที่รัฐบาลดำเนินการเอง แม้ความเป็นจริง การซื้อเพื่อหวังจะได้รางวัลแต่มีโอกาสเสียเงินไปเปล่า ๆ ก็คือการพนันรูปแบบหนึ่ง
.
ส่วนการพนันที่คนนิยมเล่นมากอันดับ 3 เป็นพนันไพ่ 4.พนันทายผลฟุตบอล 5.ไฮโล/โปปั่น/น้ำเต้าหู้ปูปลา 6.วัวชน/ไก่ชน 7.มวยหรือมวยตู้ 8.หวยหุ้น 9.พนันบิงโก และ 10.จับยี่กี/หวยปิงปอง
.
.
คนภาคไหนเล่นการพนันมากที่สุด?
.
หากลองมาเทียบสัดส่วนคนเล่นการพนันกับประชากรในภูมิภาค พบว่า ภาคอีสาน มีสัดส่วนคนเล่นเทียบกับประชากรในภาคสูงที่สุดคือ ร้อยละ 58.90 หรือคิดเป็นประชากรจำนวน 10.91 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 58.30, ภาคใต้ ร้อยละ 54.40, ภาคเหนือ ร้อยละ 52.0 และภาคกลาง ร้อยละ 50.6 ตามลำดับ
.
เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้พวกเขาเลือกเดิมพันกับความเสี่ยง คือ อยากรู้อยากลอง อยากได้เงิน และเพื่อความตื่นเต้น เพลิดเพลิน
.
จากงานวิจัยของ เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา ที่ศึกษาพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยม และผู้ที่มีรายได้น้อยจะใช้เงินเพื่อซื้อหวยใต้ดินเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งพอจะสะท้อนได้ว่า การที่ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศ อาจทำให้ผู้คนเลือกที่จะเดิมพันกับการพนันรูปแบบต่าง ๆ ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น ๆ ตามไปด้วย
.
ประกอบกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 –2565 กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุสภาพเศรษฐกิจ รายได้ ประชากรของภาคอีสาน สรุปเป็นปัญหา 3 ข้อหลัก ๆ คือ
.
1. ในปี 2560 ภาคอีสานมีจำนวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของประชากรภาค ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ อีกทั้งประชากรที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ที่ยังต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ อย่าง การผลิตแบบดั้งเดิม เน้นการแปรรูปเกษตรขั้นต้นมากเกินไป ทำให้ผลผลิตคุณภาพต่ำ ขายไม่ได้ราคา จึงต้องก่อหนี้
.
2. เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าระดับประเทศ จึงทำให้มีแนวโน้มเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น
.
3. มีการกระจุกตัวของเศรษฐกิจอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของภาค โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น
.
จึงยิ่งไม่น่าแปลกใจ ว่าทำไมปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหันหน้าเข้าสู่การพนัน ช่องทางลัดที่ลงทุนเพียงนิดเดียวแต่อาจฟลุกได้กลับมาหลายร้อยเท่า แม้จะแลกกับความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดา แต่ก็เป็นความหวังเพื่อต่อลมหายใจให้ตัวเอง
.
การพนัน กิจกรรมที่ก่อผลกระทบทางลบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สิน การก่ออาชญากรรม ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว รวมไปถึงปัญหาระดับประเทศ อย่างปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแรงงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ล้วนเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐในการปฏิรูปนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ว่าจะทำอย่างไรให้คนไม่เสพติดการพนันจนเกินไป โดยเฉพาะยุคหลัง ๆ ที่มีเรื่องของการพนันออนไลน์เข้ามา และผู้คนสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย
.
.
หมายเหตุ *อ้างอิงฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 ที่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 53.33 ล้านคน
.
.
อ้างอิงจาก :
http://www.gamblingstudy-th.org/…/2563-CGS-Report-2020.pdf
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9844

Leave a Comment

Your email address will not be published.