พามาเบิ่งคนอีสานใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขนาดไหน

พามาเบิ่ง🛜คนอีสานใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขนาดไหน🌐
.
โดยเทียบสัดส่วนประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต แบ่งรายจังหวัด ดังนี้
📶บุรีรัมย์ 97%
📶มหาสารคาม 95%
📶ขอนแก่น 94%
📶อุดรธานี 91%
📶ยโสธร 90%
📶หนองคาย 90%
📶มุกดาหาร 88%
📶ศรีสะเกษ 88%
📶บึงกาฬ 88%
📶นครราชสีมา 88%
📶หนองบัวลำภู 87%
📶นครพนม 87%
📶สกลนคร 86%
📶กาฬสินธุ์ 85%
📶ร้อยเอ็ด 85%
📶อุบลราชธานี 84%
📶ชัยภูมิ 83%
📶อานาจเจริญ 79%
📶สุรินทร์ 78%
📶เลย 75%
.
นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการถือครองมือถือของประชากรอีสานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในโพสต์นี้ 📲https://www.facebook.com/100068779069701/posts/762774172691878/
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แผนที่ และ ข้อความ
.
นอกจากนั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น เพราะพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความเร็วติดอันดับโลก ดังที่ปรากฏใน โพสต์นี้
.
ดังนั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจึงเป็นทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เข้าถึงบริการ ติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความพูดว่า "ISAN ISANecon econ อีสานอินไซค์ MNNL พาเปิดเบิ่ง 5Gครอบคลุมที่ไหนบ้างใน GMS เมียนมา ลาว เวียด นาม ไทย กัมพูชา ทีมา Ookla 2562 2563 2564 2565 2566"
.
🌐การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet Access) หมายถึงการเชื่อมต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรืออุปกรณ์มือถือ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตได้
.
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
.
ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่
.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top