อวดโฉมเด่น “ลายมรดกโลกบ้านเชียง” จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น อุดรฯ สู่แฟชั่นในชุดนักกีฬาทีมชาติไทย Olympic games 2024 ณ กรุงปารีส

𝐁𝐄 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐏𝐈𝐑𝐈𝐓
𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐂 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍

ชุดแข่งขันและชุดเดินทางนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แรงบันดาลใจ “Be Our Spirit” สปิริตของคนไทยหลอมรวมเป็นหนึ่งถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแรงผลักดันให้เรามีความมุ่งมั่น ไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จ นำเสนอสปิริตของคนไทยผ่านลวดลายไทยประยุกต์จากมรดกโลกบ้านเชียง มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีโลก ประยุกต์กับลวดลายจากการทอผ้าของชุมชน เทคนิคการทำผ้าย้อมครามแบบดั้งเดิม และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเชียงที่ยังคงสืบสานต่อกันมาถึงปัจจุบัน ให้นักกีฬาได้สวมใส่เพื่อถ่ายทอดความภาคภูมิใจนี้สู่ปารีสเมืองแฟชั่น ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมเสื้อโปโลรีไซเคิลจากขวดพลาสติกช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

รู้จักลาย ‘มรดกโลกบ้านเชียง’ ที่ใช้ในชุดนักกีฬาทีมชาติไทย Olympics Paris 2024
.
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ
ปีนี้ ‘แกรนด์สปอร์ต’ ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกแบบและผลิตชุดให้นักกีฬาทีมชาติไทย ภายใต้แรงบันดาลใจว่า “Be Our Spirit” โดยมีจุดเด่นที่สำคัญคือการใช้ ลวดลาย “มรดกโลกบ้านเชียง”
.
บ้านเชียง
ภาพจาก วิกิชุมชน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เรามาทำความรู้จัก ‘แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง’ 1 ใน 7 มรดกโลกของไทยกันก่อน
.
เมื่อปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนให้ ‘แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง’ เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ‘บ้านเชียง’ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีการค้นพบว่า บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ คือยุคโลหะ เมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว
.
เป็นที่ตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมสังคม และเทคโนโลยีของมนุษย์ ทั้งเรื่องการเกษตร การผลิต และการใช้โลหะ โดยศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงที่ค้นพบ มีทั้งภาชนะดินเผาสมัยต้น สมัยกลาง และสมัยปลาย ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่น
.
เลือกลวดลายสะท้อนมรดกไทย ที่คนทั่วโลกยอมรับ
.
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต กล่าวถึงลวดลายที่นำมาใช้ในการออกแบบชุดนักกีฬาทีมชาติไทย ในโอลิมปิกปารีส 2024ว่า เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยและมรดกไทย ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก คือ ‘มรดกโลกบ้านเชียง’ เป็นการส่งต่อจิตวิญญาณ จากบรรพบุรุษผสมผสานกับความเป็นสากลในปัจจุบัน
.
โดย ‘แกรนด์สปอร์ต’ ได้วิจัยค้นคว้า และประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งได้ขอข้อมูลและคำแนะนำจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง กรมศิลปากร และไปคุยกับชุมชนชาวบ้านเชียง ที่ยังคงสืบสานเรื่องของการทอผ้า การย้อมผ้าคราม และทำเครื่องปั้นลายบ้านเชียง ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจดจำ จึงนำลวดลายสีผ้าครามและความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ออกแบบชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้สวยงามในมหกรรมเวทีระดับโลก ทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมเสื้อโปโลรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน
.
นอกจากนี้ ทีมงานของแกรนด์สปอร์ตได้พูดคุยกับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทีม เพื่อให้การผลิตชุดออกมาอย่างเหมาะสมกับนักกีฬามากที่สุด มีการวัดตัวนักกีฬาอย่างละเอียดเพื่อให้นักกีฬามั่นใจได้ว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัว แล้วก็สามารถทำการแข่งขันได้ดีด้วย
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า ทางแกรนด์สปอร์ตได้เข้ามาที่ศูนย์ฯ ขอให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการนําเอาภูมิวัฒนธรรมของอุดรธานี ก็คือลวดลายของบ้านเชียง นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดแข่งขันกีฬา ซึ่งทางแกรนด์สปอร์ตมีไอเดียและมีแนวคิดอยู่แล้ว ขณะที่ทางศูนย์ฯ ก็ช่วยมาเติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญา แล้วก็เอกลักษณ์ที่สำคัญของลวดลายของบ้านเชียงนำมาใช้ในการออกแบบชุด ซึ่งจากการทำงานร่วมกันนี้ ผลงานที่แกรนด์สปอร์ตออกแบบก็ได้สะท้อนโดยการนำเอาลวดลายของบ้านเชียงมาใช้ประยุกต์ในการออกแบบเป็นลวดลายของชุดการแข่งขันกีฬาได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงาม ที่สำคัญก็คือมีความโดดเด่น ในเรื่องของการนำเอาลวดลายมาปรับใช้ รวมถึงเรื่องของโทนสีด้วย ซึ่งน่าจะเป็นชุดกีฬาที่สื่อถึงความเป็นไทยในเวทีโลกได้ดีมาก
.
ขณะที่ กนกวลี สุริยะธรรม ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บ้านเชียง กล่าวว่า ลวดลายที่แกรนด์สปอร์ตได้นำมาใช้ในการออกแบบบางส่วนก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกมาจากโบราณวัตถุ ที่พบในแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง ตลอดจนลวดลายจากการทอผ้าของชุมชน ซึ่งหลักฐานการทอผ้าก็มีในชุมชนบ้านเชียงมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้วก็ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบันของชุมชนชาวบ้านเชียง ซึ่งเราทำผ้าย้อมครามเป็นหลัก ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทางแกรนด์สปอร์ต ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ให้โอกาสชุมชนบ้านเชียงได้นำเสนอองค์ความรู้ วัฒนธรรม แล้วก็ตัวชุมชนของเราให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกในภาพลักษณ์ของการกีฬา ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสมากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนแล้วก็ให้ชาวโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
.
ความรู้สึกของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เมื่อได้ใส่ชุด
.
‘ปอป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย กล่าวว่า “ชุดแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายไทยมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดร ซึ่งป้อภูมิใจมากๆ เพราะว่าเกิดที่จังหวัดอุดร และที่สำคัญลายไทยบ้านเชียงของเราจะได้ไปสู่ปารีสเมืองแฟชั่น ซึ่งป้อภูมิใจมากจริงๆ ค่ะ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 ของป้อ ก็จะพยายามทำเต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุด อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ป้อและนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะ”
.
‘มิกกี้’ อธิษฐ์ มิเคล โรมานิค นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย เปิดเผยว่า “ผมว่าชุดแข่งขันและชุดเดินทางสวยมากครับ ผมชอบสีสันสีน้ำเงินสีแดง เหมือนกับสีธงชาติไทย ผมว่าสวยมากเลยครับ อยากให้ทุกคนตามเชียร์กองทัพไทยไปปารีส 2024 นะครับและเชียร์กีฬาเรือใบด้วยนะครับ Go Thailand”
.
ชุดกีฬานั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ใส่แล้วเท่อย่างเดียว ยิ่งชุดของนักกีฬาทีมชาติ ย่อมเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของ ‘นักกีฬา’ แต่ละประเทศสู่สายตาคนทั่วโลกด้วย
.
ภาพและข้อมูล : grandsport1961
.
🛒พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ที่
– แกรนด์สปอร์ต ช็อป
– ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ
– เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, งามวงศ์วาน, ท่าพระ, บางแค และโคราช
– Supersports สาขาเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, โรบินสัน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัล บางนา , บิ๊กซีแฟชั่น ไอส์แลนด์, โรบินสันศรีนครินทร์และโรบินสันศรีสมาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top