พามาเบิ่ง จำนวนสัดส่วนคนจนในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง 👀✨
จำนวนสัดส่วนคนจนในภาคอีสาน

สัดส่วนคนจน เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า ร้อยละประชากรที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจน

จากข้อมูลฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP รายงานจำนวนคนจนของประเทศไทย
ในภาคอีสานจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดเรียกจากน้อยไปหามาก
จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนคนจน 12,117 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.22%
จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนคนจน 3,292 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.15%
จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนคนจน 10,935 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.06%
จังหวัดเลย มีจำนวนคนจน 4,172 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.92%
จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนคนจน 7,211 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.91%

อ้างอิงจาก:
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์#Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สัดส่วนคนจน #สัดส่วนคนจนอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.