พามาเบิ่ง ข้าว GI แต่ละจังหวัด มีอะไรบ้าง ?

พามาเบิ่ง ข้าว GI แต่ละจังหวัด มีอะไรบ้าง ?

 

กาฬสินธุ์ คือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์กอเดียว(พันธ์พื้นเมือง), ข้าวพันธุ์ กข 6 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2550

นครราชสีมา คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2559

บุรีรัมย์ คือ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563

เลย คือ ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย และข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย แปรรูปมาจากข้าวนาปีพันธุ์พื้นเมืองของ จ.เลย จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563

สกลนคร คือ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเปลือกเหนียว พันธุ์ กข 6 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2549

สุรินทร์ คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตในจังหวัดสุรินทร์ ในฤดูนาปี

จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2548

อุบลราชธานี คือ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2559

ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร มหาสารคาม ศรีสะเกษ คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2549

 

อ้างอิงจาก : 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่

https://linktr.ee/isan.insight

 

#ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI #สินค้าGI #ข้าวอีสาน #ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้Leave a Comment

Your email address will not be published.