สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “มหาสารคาม” เมืองแห่งตักสิลานคร

จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน มีชุมชนโบราณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคามแหล่งโบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางศาสนาก็มี พระธาตุนาดูน กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน กู่บ้านแดง อำเภอวาปีปทุม ปรางค์กู่ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม ที่น่ามาศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

โดยจังหวัดมหาสารคามมีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,292 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 944,605 คน ในปี 2564 มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 66,024 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 85,228 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME
– ภาคการบริการ คิดเป็น 51% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 3,195 ราย
– ภาคการเกษตร คิดเป็น 21% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 588 ราย
– ภาคการผลิต คิดเป็น 17% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 2,276 ราย
– ภาคการค้า คิดเป็น 10% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 6,072 ราย

สินค้า GI ของจังหวัด
1. มันแกวบรบือ
2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตัวอย่างโครงการใหญ่
1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 นครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย (ผ่านจังหวัดมหาสารคาม)
คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2573
งบประมาณ 50,000 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ
คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2573
งบประมาณ 500 ล้านบาท

ตัวอย่างบริษัทใหญ่
1. บจก.มหาสารคาม เบเวอเรซ
รายได้รวมปี 2565 = 1,875 ล้านบาท

2. บจก.โตโยต้ามหาสารคาม
รายได้รวมปี 2565 = 1,164 ล้านบาท

3. หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์
ธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม
รายได้รวมปี 2565 = 957 ล้านบาท

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th
Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#Business #Economy #ISAN #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จังหวัดมหาสารคาม#โครงการในมหาสารคาม #ธุรกิจในมหาสารคาม#มหาสารคาม

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top