เรื่องของ กระเทียม ผลผลิตและจังหวัดใด๋ ผลิตหลายสุด ?

เรื่องของ กระเทียม ผลผลิตและจังหวัดใด๋ ผลิตหลายสุด ?

หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2565

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #กระเทียมอีสาน #ปลูกยกระเทียมอีสาน #กระเทียมศรีสะเกษ #ศรีสะเกษ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.