10 จังหวัด ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังหลายที่สุดในอีสาน 

10 จังหวัด ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังหลายที่สุดในอีสาน 

 

หมายเหตุ: ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2565

 

อ้างอิงจาก: 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #มันสำปะหลัง #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #อุบลราชธานี #อุดรธานี #บุรีรัมย์ #กาฬสินธุ์ #เลย #ขอนแก่น #ศรีสะเกษ #มหาสารคาม


Leave a Comment

Your email address will not be published.