สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร โดยมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน จำนวน 1,784,641 คน
ในปี 2564 จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อยู่ที่ 213,039 ล้านบาท นับว่าเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน และ GPP ต่อหัวอยู่ที่ 124,489 บาท
ตัวอย่างบริษัทใหญ่
1. บจก.ห้างทองทองสวย ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ มีรายได้รวมปี 2565 = 21,564 ล้านบาท
2. บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ มีรายได้รวมปี 2565 = 8,022 ล้านบาท
3. บจก.ขอนแก่นแหอวน มีรายได้รวมปี 2565 = 3,262 ล้านบาท
ตัวอย่างโครงการใหญ่
1. รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่–มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
2. ท่าเรือบกขอนแก่น
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับพื้นที่พัฒนากระจายสินค้า เชื่อมการขนส่งแบบถ่ายลำ และทั้งทางบกและทางราง
3. Medical hub
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง และ บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขยายบริการทางการแพทย์ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์
อ้างอิงจาก:
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.