ชวนเบิ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMESI ภาคอีสาน เดือนกันยายน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMESI อยู่ที่ 49.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1.0

แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มฟื้นตัว โดยขยายตัวในหลายธุรกิจ จากกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะภาคบริการและการค้า อีกทั้งหลายพื้นที่มีการจัดงานเทศกาลบุญข้าวสาก ส่งผลให้มีการจับจ่ายในกล่มอุปโภคบริโภค และบริการให้เช่าในกลุ่มเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงขยายตัวอย่างมาก

หมายเหตุ: ดัชนี SMESI มีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 และมีค่าฐานเท่ากับ 50

ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ดีขึ้น” จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ทรงตัว” จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ลดลง” จากเดือนก่อนหน้า

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่:

https://drive.sme.go.th/index.php/s/cb8xQCLroDEwdfN

อ้างอิงจาก:

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.