ชวนมาเบิ่ง ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกในภาคอีสาน มีหลายส่ำใด๋

ในปี 2565 มีผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกในประเทศทั้งหมด 7,689 ราย โดยภาคกลางผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกมากที่สุด อยู่ที่ 4,112 ราย รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 1,206 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 903 ถัดมา คือ ภาคใต้ 766 และ ภาคเหนือ 702 ตามลำดับ

5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 172 ราย

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 141 ราย

อันดับที่ 3 อุดรธานี 89 ราย

อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 53 ราย

อันดับที่ 5 มหาสารคาม 48 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รหัสประเภทธุรกิจ 49339), การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน (รหัสประเภทธุรกิจ 49334) และการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน (รหัสประเภทธุรกิจ 49331)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.