ชวนเบิ่ง  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนอีสาน ปี 2566 (6 เดือนแรก) เป็นจั้งใด๋แหน่ ?

ชวนเบิ่ง 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนอีสาน ปี 2566 (6 เดือนแรก) เป็นจั้งใด๋แหน่ ?

 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 24,362 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 21,262 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ สูงสุดถึง 8,575 บาท 

รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน 5,295 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ

3,880 บาท ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัยซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย เป็นต้น) มีจำนวน 3,100 บาท

 

อ้างอิงจาก: 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

Leave a Comment

Your email address will not be published.