พาส่องเบิ่ง  ภาพรวม เกษตรกรรมในภาคอีสาน

พาส่องเบิ่ง  ภาพรวม เกษตรกรรมในภาคอีสาน

 

ภาคอีสานมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 3,503,763 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน 47.6% ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งจำนวนครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 0.8% 

 

โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรสูงสุด

1 นครราชสีมา 324,968 ครัวเรือน

2 อุบลราชธานี 324,801 ครัวเรือน

3 ศรีสะเกษ 251,498 ครัวเรือน

4 ขอนแก่น 248,717 ครัวเรือน

5 ร้อยเอ็ด 240,605 ครัวเรือน

 

5 อันดับผลผลิตสูงสุดทางการเกษตรของภาคอีสาน

1 อ้อย 38.5 ล้านตัน

2 มันสำปะหลัง 19.9 ล้านตัน

3 ข้าวนาปี 12.9 ล้านตัน

4 ยางพารา 1.3 ล้านตัน

5 ข้าวนาปรัง 1.1 ล้านตัน

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เกษตรกรอีสาน #เกษตรอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.