ชวนเบิ่ง 8 อันดับธุรกิจยอดนิยมของวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสาน

อันดับที่ 1 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ 7,762 ราย อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด

อันดับที่ 2 การปลูกข้าวเจ้า 2,828 ราย อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุด

อันดับที่ 3 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 2,177 ราย อยู่ในจังหวัดสกลนครมากที่สุด

อันดับที่ 4 การปลูกพืชทางเภสัชภัณฑ์ 1,802 ราย อยู่ในจังหวัดสกลนครมากที่สุด

อันดับที่ 5 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 1,773 ราย อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญมากที่สุด

อันดับที่ 6 การบำบัดและการกำจัดของเสียโดยวิธีชีวภาพ 1,724 ราย อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด

อันดับที่ 7 การทำฟาร์มผสมผสาน 1,402 ราย อยู่ในจังหวัดมหาสารคามมากที่สุด

อันดับที่ 8 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ 1,362 ราย อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.