ชวนเบิ่ง การลงทุนในภาคอีสานของนักลงทุนจาก 2 ประเทศมหาอำนาจ

การลงทุนของนักลงทุนจากจีนในอีสานตั้งอยู่ในพื้นที่ NeEC เป็นหลัก ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมระหว่างเขตขยาย แนวทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีน โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นภาคการค้า โดยเฉพาะการขายส่งสินค้านำเข้าในกลุ่มสินค้าทุน เครื่องจักร อุตสาหกรรม และภาคการผลิตในกลุ่มสินค้านํ้าตาล และยาง

ในขณะที่การลงทุนของนักลงทุนจากอเมริกันในอีสาน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในนครราชสีมา และเป็นกาคการผลิตเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีขนาดเล็กเป็นหลัก แต่มีการจดทะเบียนธุรกิจขนาคใหญ่จากบริษัทเคียวเซร่าที่ผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องถ่ายเอกสารและมัลติฟังก์ชั่น

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.