พามาเบิ่ง การลงทุนของนักลงทุนจากจีนในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่?

การลงทุนของนักลงทุนจากจีนในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ NeEC (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสาน) เป็นหลัก ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมระหว่างเขตขยายแนวทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีน โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นภาคการค้า โดยเฉพาะการขายส่งสินค้านำเข้าในกลุ่มสินค้าทุน เครื่องจักร อุตสาหกรรม และภาคการผลิตในกลุ่มสินค้าน้ำตาล และยาง

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.