ชวนเบิ่ง การลงทุนนิติบุคคลในภาคอีสานของธุรกิจต่างชาติและธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ

การลงทุนนิติบุคคลในอีสานของธุรกิจต่างชาติและธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนจากจีนมากที่สุด ในขณะที่มูลค่าการลงทุนสูงสุดมาจากญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนขนาดของกิจการเฉลี่ยที่ใหญ่กว่า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.