พาพี่น้องมาเบิ่ง 8 จังหวัดที่มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหลายคักกว่าหมู่ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด 6,509 ล้านลิตร และ ​​531 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 16.2% และ 12.8% ของการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดในประเทศ ตามลำดับ โดยปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดลดลงจากปีก่อนหน้า -5.2%

โดย 3 อันดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นิยมใช้สูงสุด

1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ปริมาณการใช้ 4,504 ล้านลิตร

2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณการใช้ 863 ล้านลิตร

3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ปริมาณการใช้ 571 ล้านลิตร

แนวโน้มการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากนี้

คาดว่าในครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งและการใช้พลังงานปริมาณมาก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างเห็นได้ชัด

อ้างอิงจาก:

– สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– ข่าวหุ้น

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.