Sports City แดนอีสาน อยู่หม่องใด๋แหน่ ? 

Sports City แดนอีสาน อยู่หม่องใด๋แหน่ ? 

 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนตามแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ที่สำเร็จและยั่งยืน

 

โดยมีข้อดีของการเข้าสู่เมืองกีฬา (Sport City) ประกอบไปด้วย

  1. เมืองมีพื้นที่ให้บริการการกีฬาและสร้างคุณภาพชีวิต (Sport for Life) 

ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะได้ใช้บริการ ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเที่ยวชม จนกลายเป็น Sport Community สร้างบรรยากาศการออกกำลังกายจนสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้กีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สถานที่ออกกำลังกายอย่างสนามกีฬากลาง สวนสาธารณะ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ถูกพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบ และทุกระดับ เพื่อให้พร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

เมื่อเมืองมีสถานที่พร้อมออกกำลังกายแล้ว กิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งกิจกรรมเกมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนในพื้นที่มากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัญญา

 

  1. สร้างและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport for Excellence)

เมื่อพื้นที่พร้อม ความรู้ด้านการกีฬาพร้อม ข้อดีอีกหนึ่งประการของการเข้าสู่เมืองกีฬา คือ สามารถสร้างและพัฒนาคนในพื้นที่ให้กลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ ภารกิจเฟ้นหาผู้มีพรสวรรค์ด้านกีฬา หรือผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพ 

ดังนั้นการให้การศึกษาด้านกีฬาที่ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่เมืองกีฬาทุกเมืองจำเป็นต้องมี โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกีฬา เกิดสถาบันการกีฬาประจำเมืองที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬา ศูนย์พัฒนานักกีฬา สมาคม หรือสโมสรกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตนักกีฬามืออาชีพตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จนท้ายที่สุดสามารถสร้างนักกีฬาที่มาจากประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ พัฒนาจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวเข้าสู่วงการกีฬาในระดับโลกได้อย่างมีศักยภาพ มีทักษะและสมรรถนะทางกีฬาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

 

  1. สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้

เศรษฐกิจที่เติบโต คือ ข้อดีที่เป็นผลพลอยได้เมื่อเข้าสู่การเป็นเมืองกีฬา ทั้งอุตสาหกรรมการกีฬา การเปิดร้านค้า รวมไปถึงศูนย์บริการการกีฬาที่ครบวงจร และกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว ล้วนนำพามาซึ่งรายได้มหาศาลสู่ชุมชนเมืองกีฬา 

ยกตัวอย่างเช่น การจัดการแข่งขันมาราธอนที่เปิดกว้างให้นักวิ่งสายอึดจากทั่วทุกมุมโลกมาลงแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว นักกีฬายังสามารถท่องเที่ยวต่อภายในเมือง หรือระแวกเมืองที่ได้อีกด้วย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ร้านค้า และสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดรายได้จากการให้บริการที่พัก การเดินทาง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดไปจนถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นักกีฬา กองเชียร์ และแขกผู้มาเยือน

 

ทั้งนี้ข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน การศึกษาด้านการกีฬาต้องถูกพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปลูกฝังความรู้ในการบริหารจัดการกีฬา นอกเหนือไปจากการกีฬาเพื่อการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว ทุกเมืองกีฬาในประเทศต้องสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลกได้อย่างยิ่งใหญ่และทันสมัย เป็น Sport City ที่สมบูรณ์แบบ และครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมสร้างรายได้ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกภูมิภาคให้ดีขึ้นได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 

อ้างอิงจาก:

ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #SportsCity #SportsCityอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.