พาจอบเบิ่ง SMEs แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

หลายคนเคยได้ยินคำว่า ธุรกิจ SME อยู่บ่อยครั้ง แต่รู้ไหมว่าธุรกิจ SME ที่มักมีการพูดถึงอยู่นั้นมีมูลค่ามหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจเลยทีเดียว ISAN Insight & Outlook สิพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจ SME มากขึ้น

ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์ และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME คือ ผู้ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจใด ใช้เงินลงทุนต่ำ ซึ่งหลักๆ เป็นเงินทุนของเจ้าของธุรกิจเองหรือเงินทุนจากการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคาร จุดเด่นของธุรกิจ SME คือ การดำเนินธุรกิจในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ มีทั้งธุรกิจการผลิต การค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร การเกษตรหรือโรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น ธุรกิจ SME จึงถือเป็นธุรกิจที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย

ปี 2565 ธุรกิจ SME ในภาคอีสาน มี 748,805 ราย

5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนธุรกิจ SME มากที่สุด

อันดับที่ 1 ขอนแก่น มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME มากถึง 71,449 ราย

อันดับที่ 2 อุบลราชธานี มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME 65,303 ราย

อันดับที่ 3 สุรินทร์ มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME 64,010 ราย

อันดับที่ 4 นครราชสีมา มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME 60,995

อันดับที่ 5 ร้อยเอ็ด มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME 53,635 ราย

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME น้อยที่สุด คือ บึงกาฬ ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจเพียงแค่ 11,957 ราย

ส่วนธุรกิจในภาคอีสานที่มี SME มากที่สุด

อันดับที่ 1 ร้านขายของชำ 128,475 ราย

อันดับที่ 2 ร้านอาหาร 65,285 ราย

อันดับที่ 3 การขายปลีกสินค้าในร้านค้าทั่วไป 41,377 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจำนวน SME ในภาคอีสาน ปี 2566

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

– K BIZ จาก ธนาคารกสิกรไทย

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.