พามาเบิ่ง 7 อันดับอาณาจักรขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชแห่งภาคอีสาน

อันดับที่ 1 บริษัท พูลอุดม จำกัด

จังหวัด นครราชสีมา

รายได้รวม 1,147 ล้านบาท

กำไรรวม 58 ล้านบาท

.

อันดับที่ 2 บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จำกัด

จังหวัด นครราชสีมา

รายได้รวม 722 ล้านบาท

กำไรรวม 1,095,028 บาท

.

อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานมัน รุ่งฤทัยพาณิชย์

จังหวัด เลย

รายได้รวม 496 ล้านบาท

กำไรรวม 21 ล้านบาท

.

อันดับที่ 4 บริษัท อ.รวมชัย สกลนคร 2017 จำกัด

จังหวัด สกลนคร

รายได้รวม 264 ล้านบาท

กำไรรวม 316,445 บาท

.

อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์รุ่งเรือง

จังหวัด เลย

รายได้รวม 260 ล้านบาท

กำไรรวม 4 ล้านบาท

.

อันดับที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านนิพนธ์

จังหวัด สุรินทร์

รายได้รวม 256 ล้านบาท

กำไรรวม 942,892 บาท

.

อันดับที่ 7 บริษัท พูลสมบัติพืชผล จำกัด

จังหวัด สกลนคร

รายได้รวม 223 ล้านบาท

กำไรรวม 605,176 บาท

.

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ (รหัสประเภทธุรกิจ 46201)

อ้างอิงจาก:

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.