งามคัก เอกลักษณ์ ✨ ผ้าไทยอีสาน แต่ละจังหวัด

งามคัก เอกลักษณ์ ✨

ผ้าไทยอีสาน แต่ละจังหวัด

 

ผ้าอีสาน คือ ผ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชาวไทลาว ไทพวน และผู้ไท จึงมีการทอผ้าทั้งจากผ้าฝ้ายและไหม 

ลักษณะลวดลายและกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยในเขตอีสานตอนเหนือมีผ้าไทลาวและผู้ไทเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามและผ้าขิด มีผ้าไหมสำหรับงานพิธีกรรม

ส่วนอีสานตอนกลาง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ หน้ากว้าง และผ้าหางกระรอก หรือที่เรียกว่า ผ้าม่วง สำหรับข้าราชการสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ส่วนผ้านุ่งผู้หญิงเป็นผ้ามัดหมี่ มีแม่ลายหลากหลาย เช่น ลายนาค ลายต้นสน ลายนก และลายขอ เป็นต้น ซึ่งแม่ลายเหล่านี้ยังมีการนำมาประยุกต์ใช้จวบจนปัจจุบัน 

และส่วนในอีสานใต้ ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมการทอผ้าจากชาวเขมรและชาวกูย จึงมีการทอผ้าไหมมัดหมี่เส้นพุ่ง ตามแบบเขมร 

 

อ้างอิงจาก:

chanhomstore

ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม

สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ผ้าไหมอีสาน #ผ้าภูอัคนี #ผ้าไหมปักธงชัย #ผ้าไหมมัดหมี่ #ผ้าคราม #ผ้าขิด

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.