พามาฮู้จัก “Satom Organic Farm (แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม)” เกษตรอินทรีย์สุดเริ่ด แห่งอีสาน

“แซตอม” เป็นภาษาของชนพื้นเมืองชาว กวย หรือ กูย ในจังหวัดสุรินทร์ แปลว่า นาที่ตั้งอยู่ริมห้วยบริเวณทุ่งแซตอม ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำลำชีอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรกรรมในดินแดนแห่งนี้

คุณสุแทน สุขจิตร ลูกหลานชาวนาแห่งเมืองสุรินทร์ได้พลิกฟื้นผืนดินนี้ไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ที่นี่ปลูกเฉพาะข้าวเมืองสุรินทร์ที่หากินที่อื่นได้ยาก เช่น ข้าวผกาอำปึล หรือ ข้าวดอกมะขาม มีรสชาติเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียว หุงแล้วพองตัวเหมือนลูกเดือย ข้าวมะลินิลสุรินทร์ หรือ มะลิดำ มีจุดเด่นที่สัมผัสนุ่ม หุงง่ายไม่ต่างจากข้าวหอมมะลิขาว ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ หรือ ข้าวมะลิแดง และ ข้าวเหนียวแดง ที่ได้รับรางวัลข้าวเหนียวอร่อย ประจำปี 2563 จากกรมการข้าว

อีกทั้ง คุณสุแทนยังได้นำข้าวที่เหลือไปผลิตสุราแช่พื้นเมือง หรือสาโท ซึ่งสาโทของวิสาหกิจชุมชนแซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม สุรินทร์นี้มาทั้งในรูปแบบของสาโทโบราณ รสชาติหวานซ่าสดชื่นและฟิวชั่นสาโท ที่หยิบเอาเทคนิคการทำไวน์องุ่นมาประยุกต์เข้ากับการทำสาโทโบราณ นอกจากจะเก็บไว้ได้นานกว่าแล้วยังมีรสชาติหลากหลายที่ทำมาจากข้าวนานาสายพันธุ์ เช่น ระรื่น ทำจากข้าวเหนียวแดง จุติ ทำจากข้าวเหนียวดำ และ เดอะ แบล็ค จัสมิน ทำจากข้าวมะลินิลสุรินทร์ รวมถึงไวน์ผลไม้ที่หมักจากมะม่วงกะล่อนและกล้วย

อ้างอิงจาก:

– เว็บไซต์ของบริษัท

– Gourmet and cuisine

Leave a Comment

Your email address will not be published.