พาส่องเบิ่ง ร้านขายยาในภาคอีสาน

ในปี 2564 ภาคอีสานมีรายได้รวมของร้านขายยา อยู่ที่ 5,210 ล้านบาท และมีจำนวนร้านขายยา 771 แห่ง

5 อันดับจังหวัดที่มีรายได้รวมของงร้านขายยามากที่สุด

อันดับที่ 1 ขอนแก่น มีรายได้รวม 1,439 ล้านบาท
อันดับที่ 2 นครราชสีมา มีรายได้รวม 1,278 ล้านบาท
อันดับที่ 3 อุดรธานี มีรายได้รวม 678 ล้านบาท
อันดับที่ 4 อุบลราชธานี มีรายได้รวม 330 ล้านบาท
อันดับที่ 5 สุรินทร์ มีรายได้รวม 202 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า ขอนแก่น มีรายได้รวมมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์และศูนย์การรักษาโรคที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคและประเทศชาติ เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในภาคอีสาน อีกทั้งขอนแก่นยังถือว่าเป็นเมืองแห่ง Medical Hub ซึ่งมีเหตุผลหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดศักยภาพในด้านการรักษาโรค มีสถานพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่และภาคอีสาน

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ (รหัสประเภทธุรกิจ 47721)

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบการเงิน 2564

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#ร้านขายยา #ธุรกิจ #PHARMACY #ธุรกิจอีสาน#Business #ฟาร์มาซี

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top