พาส่องเบิ่ง 7 อันดับธุรกิจรักษาสัตว์ เอาใจทาสหมาทาสแมว

อันดับที่ 1 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร จำกัด
รายได้รวม 52 ล้านบาท
กำไรรวม 540,284 บาท
จังหวัด ขอนแก่น

อันดับที่ 2 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง จำกัด
รายได้รวม 23 ล้านบาท
กำไรรวม 741,781 บาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 3 บริษัท วาริน-อุบล เพ็ทแพชชั่น จำกัด
รายได้รวม 17 ล้านบาท
กำไรรวม 486,424 บาท
จังหวัด อุบลราชธานี

อันดับที่ 4 บริษัท พยัคฆ์ แอนิมอล เซ็นเตอร์ จำกัด
รายได้รวม 7,108,435 บาท
กำไรรวม 439,969 ล้านบาท
จังหวัด มหาสารคาม

อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่เสือยาสัตว์
รายได้รวม 2,083,247 บาท
กำไรรวม 87,179 บาท
จังหวัด ขอนแก่น

อันดับที่ 6 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท จำกัด
รายได้รวม 1,936,540 บาท
กำไรรวม -206,084 บาท
จังหวัด อุดรธานี

อันดับที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพยาบาลสัตว์ สีวลี
รายได้รวม 1,882,049 บาท
กำไรรวม 71,659 บาท
จังหวัด ขอนแก่น

หมายเหตุ: เป็นมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์ (รหัสประเภทธุรกิจ 75000)

อ้างอิงจาก:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram: https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #ธุรกิจรักษาสัตว์ #ธุรกิจ #Business #ธุรกิจอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.