พามาเบิ่ง 6 โรงงานแปรรูปมันสำปะหลังที่มีกำไรมากที่สุดในภาคอีสาน

อันดับที่ 1 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
รายได้รวม 3,287 ล้านบาท
กำไรรวม 319 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 2 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
รายได้รวม 7,102 ล้านบาท
กำไรรวม 194 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 3 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด
รายได้รวม 1,020 ล้านบาท
กำไรรวม 144 ล้านบาท
จังหวัด สกลนคร

อันดับที่ 4 บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด
รายได้รวม 4,286 ล้านบาท
กำไรรวม 135 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 5 บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด
รายได้รวม 1,765 ล้านบาท
กำไรรวม 95 ล้านบาท
จังหวัด ร้อยเอ็ด

อันดับที่ 6 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด
รายได้รวม 2,006 ล้านบาท
กำไรรวม 84 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

จากอันดับข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด เนื่องจากนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการค้าและการส่งออกสินค้า บริษัทส่วนใหญ่จึงทำธุรกิจในจังหวัดนี้

อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟและทางด่วนที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน สถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นสถานีกลางที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและบุคคล โดยการขนส่งที่สะดวกสบายจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัท

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #บริษัทมีกำไรมากที่สุด #ธุรกิจ #Business#ธุรกิจอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.