พามาฮู้จัก “ฟาร์มกำนันเตียง” อาณาจักรโคขุนแห่งอีสาน

“ฟาร์มกำนันเตียง” เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องโคขุน การเลี้ยงดู ไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาชีพค้าขายโคขุนให้กับเกษตรกรโคขุนทุกระดับ อีกทั้งยังคัดสรรเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม ราคาที่ทุกคนจับต้องได้ เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อโคขุนไทย และรู้ว่า “เนื้อโคขุนไทย คุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก”

เส้นทางของ “ฟาร์มกำนันเตียง” เป็นอย่างไร?

2535 คุณทองเตียง บริบาล ได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มโคขุนในจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัวเริ่มต้นเพียง 5 ตัว

2548 มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเลี้ยงโคขุนส่งขายให้ฟาร์มกำนันเตียงโดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 5 ครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ครอบครัว สมาชิกมีวัวเพิ่มขึ้นมา 100 ตัว ฟาร์มกำนันเตียงมี 600 ตัว

2559 ได้ก่อตั้งกลุ่มให้ถูกต้องภายใต้ ชื่อ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน ปัจจุบันมีโคขุนภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีก 250 ตัว รวมมีโคขุนไม่น้อยกว่า 850 ตัว และโคแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว

2560 ก่อตั้ง บริษัท คิดขาย บูชเชอร์แอนด์เรสเตอรองท์ จำกัด

2561 มีสมาชิก 55 ครอบครัว มีโคขุนเพิ่มขึ้นมาอีก 500 ตัว รวมมีโคขุนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว และโคแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 2,500 ตัว อีกทั้งเริ่มสร้างร้านอาหารแม่เฮาปิ้งย่างและชาบู

2562 มีสมาชิก 300 ครอบครัว มีโคขุนเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ตัว รวมมีโคขุนไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว และโคแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 3,500 ตัว อีกทั้งเริ่มสร้างร้านขายเนื้อโคขุนฟาร์มกำนันเตียง (Butchers Shop)

2563 เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารโคขุน

2564 เริ่มก่อสร้างโรงงานตัดแต่งและแปรรูปเนื้อโคขุน

อ้างอิงจาก:
– เว็บไซต์ของบริษัท
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#ฟาร์มกำนันเตียง #ฟาร์มโคขุน #โคขุน

Leave a Comment

Your email address will not be published.