พามาเบิ่ง ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)

พามาเบิ่ง

ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)

 

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค.) กกต. นับแล้ว 99%  เลือกตั้งอีสานทั้งหมด 133 เขต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 17,453,038 คน ผู้มาใช้สิทธิ 12,437,018 คน คิดเป็น 71.26% 

โดยสามารถเช็คผลการเลือกตั้งย้อนหลังภาพรวมได้ที่ https://www.ectreport.com/overview

หรือรายจังหวัดที่ https://www.ectreport.com/by-province 

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว

 

อ้างอิงจาก: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผลการเลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้งอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.