พามาเบิ่ง ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 

พามาเบิ่ง

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า

เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 

 

เนื่องจากกระแสค่าไฟแพง วันนี้ ISAN Insight & Outlook จะมาพาเบิ่งการใช้ไฟฟ้าว่าด้านไหนมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 

จากผลกระทบจากค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง กระทบกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้ไฟหลัก รวมถึงภาคครัวเรือน โดยธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมีการปรับลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ภาคบริการยังมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่ได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : 

https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ISAN-INSIGHT-April-2566.pdf

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การใช้ไฟฟ้า #ค่าไฟ #ค่าไฟแพง

Leave a Comment

Your email address will not be published.