พามาเบิ่ง 8 อันดับอาณาจักรผลิตและส่งไฟฟ้า แห่งภาคอีสาน .

จากกระแสค่าไฟแพงในช่วงนี้ มื้อนี้ ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่งธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการส่งไฟฟ้าในภาคอีสาน ว่ามีบริษัทใด๋แหน่ อยู่จังหวัดใด๋ และมีรายได้ส่ำใด๋

อันดับที่ 1 อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
จังหวัดอุบลราชธานี
รายได้รวม 2,432 ล้านบาท

อันดับที่ 2 ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
รายได้รวม 1,311 ล้านบาท

อันดับที่ 3 เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดหนองบัวลำภู
รายได้รวม 1,122 ล้านบาท

อันดับที่ 4 บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
รายได้รวม 983 ล้านบาท

อันดับที่ 5 แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
จังหวัดสุรินทร์
รายได้รวม 575 ล้านบาท

อันดับที่ 6 ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
จังหวัดขอนแก่น
รายได้รวม 505 ล้านบาท

อันดับที่ 7 บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
จังหวัดบุรีรัมย์
รายได้รวม 497 ล้านบาท

อันดับที่ 8 บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดบุรีรัมย์
รายได้รวม 491 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า อันดับที่ 1 คือ “อุบลซันฟลาวเวอร์” ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล โดยก๊าซชีวภาพที่บริษัทฯผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำไปผลิตไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวัตต์ เพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

อ้างอิงจาก:
– CredenData
– เว็บไซต์ของบริษัท

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อาณาจักรผลิตและส่งไฟฟ้า #ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า #ไฟฟ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.