พามาฮู้จัก “ตงฮั้วบัวใหญ่” อาณาจักรโรงสีข้าวรายใหญ่ประดับประเทศ

‘ตงฮั้ว บัวใหญ่’ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวที่มีการเข้าถึงตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จึงทำให้การผลิตข้าวสารในแต่ละขั้นตอนถูกคัดสรรและควบคุมเป็นอย่างดี
ด้วยจุดเริ่มต้นจากการรับซื้อวัตถุดิบ ข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง พร้อมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน และการผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้าวสาร ‘ตงฮั้ว’ จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าวสารที่มีคุณภาพดีที่สุดในระดับสากล

เส้นทางของ ‘ตงฮั้ว บัวใหญ่’

ปี 2500 ก่อตั้ง หจก.โรงสีไฟตงฮั้วบัวใหญ่ ด้วยกำลังการผลิต 40 ตัน/วัน
ปี 2518 ขยายงาน โดยก่อสร้างโรงสีเพิ่มเติม (โรงที่ 2) ด้วยกำลังการผลิต 160 ตัน/วัน
ปี 2537 ก่อตั้ง บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ 1994 จำกัด กำลังการผลิต 300 ตัน/วัน (ซึ่งใช้เครื่องจักรที่ ทันสมัยที่สุดในช่วงในเวลานั้น)
ปี 2539 ก่อตั้ง บริษัท ตงฮั้วไร้ซ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกข้าว
ปี 2545 ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 300 ตัน/วัน เป็น 600 ตัน/วัน
ปี 2547 ก่อตั้ง บริษัทบัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 7.5 MW
ปี 2552 ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 300 ตัน/วัน เป็น 900 ตัน/วัน

อ้างอิงจาก:
เว็บไซต์ของบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ตงฮั้วบัวใหญ่#โรงสีข้าว #นครราชสีมา #ธุรกิจโรงสีข้าว

Leave a Comment

Your email address will not be published.