พามาเบิ่งเรื่อง เงินๆ ทองๆ  การเงินของคนในอีสาน เป็นจังใด๋ ? ในปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.)

พามาเบิ่งเรื่อง เงินๆ ทองๆ 

การเงินของคนในอีสาน เป็นจังใด๋ ?

ในปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.)

 

อ้างอิงจาก:

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินสินเชื่อของคนในอีสาน #เงินสินเชื่อ #เงินกู้อีสาน #เงินกู้ #เงินฝากของคนในอีสาน #เงินฝาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.