ชวนเบิ่ง 5 ทำเล ที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายมากที่สุดในอีสาน

5 อันดับทำเลที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายมากที่สุดใน 5 จังหวัดภาคอีสาน มีอิหยังแหน่?

อันดับ 1 ทำเลจอหอ จำนวน 1,337 หน่วย และมีมูลค่า 4,239 ล้านบาท
อันดับ 2 ทำเลในเมืองนครราชสีมา จำนวน 1,219 หน่วย และมีมูลค่า 5,252 ล้านบาท
อันดับ 3 ทำเลบึงแก่นนคร จำนวน 843 หน่วย และมีมูลค่า 2,224 ล้านบาท
อันดับ 4 ทำเล ม.ขอนแก่น จำนวน 815 หน่วย และมีมูลค่า 1,620 ล้านบาท
อันดับ 5 ทำเลบ้านใหม่ – โคกกรวด จำนวน 808 หน่วย และมีมูลค่า 2,233 ล้านบาท

โดยระดับราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดคือ 3.01-5.00 ล้านบาท มีจำนวนถึง 3,332 หน่วย มูลค่า 13,310 ล้านบาท อุปสงค์โดยรวม พบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,312 หน่วย มูลค่า 8,325 ล้านบาท ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,843 หน่วย มูลค่า 6,936 ล้านบาท และอาคารชุดเพียง 469 หน่วย มูลค่า 1,389 ล้านบาท

สำหรับทำเลที่มีหน่วยขายได้สูงสุด 5 อันดับ มีอิหยังแหน่??

อันดับ 1 บึงแก่นนคร จำนวน 281 หน่วย และมีมูลค่า 751.3 ล้านบาท
อันดับ 2 จอหอ จำนวน 216 หน่วย และมีมูลค่า 688.6 ล้านบาท
อันดับ 3 ในเมืองนครราชสีมา จำนวน 188 หน่วย และมีมูลค่า 636.0 ล้านบาท
อันดับ 4 บ้านใหม่ – โคกกรวด จำนวน 152 หน่วย และมีมูลค่า 444.3 ล้านบาท
อันดับ 5 บ้านเป็ด จำนวน 134 หน่วย และมีมูลค่า 485.3 ล้านบาท

ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับปี 2565 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดนครราชสีมา มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น 5,946 หน่วย เพิ่มขึ้น 6% และมีมูลค่า 22,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 4,839 หน่วย มูลค่า 19,893 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 1,107 หน่วย มูลค่า 3,087 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 582 หน่วย เพิ่มขึ้น 66.3% มูลค่า 3,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.7% ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน 947 หน่วย เพิ่มขึ้น 27.8% มูลค่า 4,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.4% และจำนวนหน่วยเหลือขาย 4,999 หน่วย เพิ่มขึ้น 2.6% มูลค่า 18,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)

ภาพรวมจังหวัดขอนแก่น
.
สำหรับปี 2565 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดขอนแก่น มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น 4,439 หน่วย เพิ่มขึ้น 15% และมีมูลค่า 12,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,166 หน่วย มูลค่า 10,176 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 1,273 หน่วย มูลค่า 2,147 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 1,184 หน่วย เพิ่มขึ้น 301.4% มูลค่า 2,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204% ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน 871 หน่วย เพิ่มขึ้น 46.4% มูลค่า 2,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.2% และจำนวนหน่วยเหลือขาย 3,568 หน่วย เพิ่มขึ้น 9.3% มูลค่า 9,852 ล้านบาท ลดลง -4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)

ภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับปี 2565 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดอุบลราชธานี มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,272 หน่วย เพิ่มขึ้น 32.6% และมีมูลค่า 3,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.4% โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,153 หน่วย มูลค่า 3,736 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 119 หน่วย มูลค่า 190 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 244 หน่วย เพิ่มขึ้น 803.7% มูลค่า 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.3% ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน 227 หน่วย เพิ่มขึ้น 56.6% มูลค่า 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.8% และจำนวนหน่วยเหลือขาย 1,045 หน่วย เพิ่มขึ้น 28.4% มูลค่า 3,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)

ภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

สำหรับปี 2565 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดอุดรธานี มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,144 หน่วย ลดลง -17.5% และมีมูลค่า 4,623 ล้านบาท ลดลง -18.8% โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,136 หน่วย มูลค่า 4,610 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 8 หน่วย มูลค่า 13 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 365 หน่วย เพิ่มขึ้น 114.7% มูลค่า 1,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.3% ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน 207 หน่วย ลดลง -16.5% มูลค่า 828 ล้านบาท ลดลง -3.2% และจำนวนหน่วยเหลือขาย 937 หน่วย ลดลง -17.7% มูลค่า 3,795 ล้านบาท ลดลง -21.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)

ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

สำหรับปี 2565 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดมหาสารคาม มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น 390 หน่วย ลดลง -34.2% และมีมูลค่า 1,320 ล้านบาท ลดลง -29.7% โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 372 หน่วย มูลค่า 1,306 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 18 หน่วย มูลค่า 14 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 8 หน่วย ลดลง -46.7% มูลค่า 15 ล้านบาท ลดลง -72% ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน 60 หน่วย ลดลง -38.1% มูลค่า 206 ล้านบาท ลดลง -50.9% และจำนวนหน่วยเหลือขาย 330 หน่วย ลดลง -33.5% มูลค่า 1,114 ล้านบาท ลดลง -23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)

อ้างอิงจาก:
กรุงเทพธุรกิจ

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#ทำเลที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายมากที่สุดในภาคอีสาน#ทำเลเหลือขาย #อสังหาริมทรัพย์ #5ทำเล

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top