พาเบิ่ง บริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท ในภาคอีสาน มีธุรกิจหยังแหน่?

ในภาคอีสานมีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท จำนวน 37 บริษัท โดยมีรายได้รวมกันทั้งหมด 232,984 ล้านบาท

โดยสามารถแบ่งได้เป็นหมวดธุรกิจ ดังนี้
1.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต มีจำนวน 14 บริษัท คิดเป็น 37.8% ของจำนวนบริษัททั้งหมด
2.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค มีจำนวน 11 บริษัท คิดเป็น 29.7% ของจำนวนบริษัททั้งหมด
3.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถ มีจำนวน 6 บริษัท คิดเป็น 16.2% ของจำนวนบริษัททั้งหมด
4.หมวดธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด
5.หมวดธุรกิจขายเครื่องประดับ มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด

จะเห็นได้ว่า หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตมีมากที่สุด เนื่องจากภาคอีสานมีผลผลิตและพื้นที่ที่เหมาะแก่การตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตจากมันสำปะหลัง, อ้อย ข้าว, ยางพารา และข้าวโพด เป็นต้น

3 อันดับจังหวัดที่มีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาทมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 14 บริษัท (37.8%)
อันดับที่ 2 อุบลราชธานี 7 บริษัท (18.9%)
อันดับที่ 3 ขอนแก่น 6 บริษัท (16.2%)

นครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนนิยมลงทุนภายในนครราชสีมามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างนครราชสีมา

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจรายได้พันล้าน #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #ขอนแก่น#ธุรกิจพันล้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.