พามาเบิ่ง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในภาคอีสาน  เดือน มกราคม ปี 2566

พามาเบิ่ง

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในภาคอีสาน 

เดือน มกราคม ปี 2566

 

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ คือ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง และพำนักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตามแผนการเดินทาง (ไม่รวมชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย) ซึ่งเป็นการนับตามกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีการนับซ้ำในบุคคลเดียวกัน

 

ปัจจัยบวก

– ความต้องการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติยังอยู่ในระดับสูง

– ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่เข้ามาในอีสาน ผ่านรถไฟลาว-จีน

 

ปัจจัยเสี่ยง

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ยังอยู่ในระดับสูงจากต้นทุนเชื้อเพลิง

– ขาดสถานที่ท่องเที่ยวที่จูงใจผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่

https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf  

 

อ้างอิงจาก:

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน #นักท่องเที่ยวต่างชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.