ชวนเบิ่ง ธุรกิจที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท แห่งอุบลราชธานี มีอิหยังแหน่??

อุบลราชธานีมีธุรกิจที่มีรายได้ 2,500 ล้านบาท คิดเป็น 18.9% จากธุรกิจที่มีรายได้ 2,500 ล้านบาททั้งหมดในภาคอีสาน และยังมีรายได้รวมทั้ง 7 บริษัท อยู่ที่ 48,994 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 4 หัวเมืองหลักของภาคอีสาน ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง น้ำ ไฟฟ้า และพื้นที่สวนสาธารณะ ตลอดจนห้างสรรพสินค้า สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทำให้ดึงดูดผู้คนจากจังหวัดอื่นๆให้ขยายตัวมาสู่จังหวัดอุบลได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการขยายกิจการ หรือในรูปแบบของการลงหลักปักฐานเพื่ออยู่อาศัย

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อุบลราชธานี#ธุรกิจพันล้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.