พามาฮู้จัก “บุญศิริ” ปลาทูแช่แข็งพันล้านแห่งอีสาน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูงทั้งในประเทศ และปลาทะเลแช่แข็งจากต่างประเทศ ไม่ว่าเป็น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน อินเดีย โอมาน เยเมน แอฟริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ สินค้าจึงมีความสดและคุณภาพสูง เนื่องจากการจัดเก็บในห้องเย็นระบบมาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าพร้อมบริการส่งสินค้าถึงที่หมาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้าในเขตภูมิภาคอีสาน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งยังวางแผนในการขยายสาขาโดยจะเปิดศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว

อ้างอิงจาก:

– เว็บไซต์ของบริษัท

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.