พาส่องเบิ่ง บริษัทที่มีรายได้รวมเกินหมื่นล้านบาท ในภาคอีสานมีบริษัทใด๋แหน่??

บริษัทที่มีรายได้รวมเกินหมื่นล้าน ส่วนมากมักอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ไม่ใช่สำหรับ “โกลบอลเฮ้าส์” “ดูโฮม” “นอร์ทอีส รับเบอร์” และ “ห้างทองทองสวย” โดยทั้ง 4 บริษัทล้วนแต่อยู่ในภาคอีสานและผู้ก่อตั้งเป็นคนอีสาน

ทั้ง 4 บริษัททำให้รู้ว่า ภาคอีสานก็สามารถการทำธุรกิจในประสบความสำเร็จหรือสร้างรายได้หลักหมื่นล้านได้ ถ้ามีการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีการปรับกลยุทธ์ในเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการาินค้าของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้ โดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพฯ

อ้างอิงจาก:

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.