ชวนเบิ่ง จำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน

แต่ละจังหวัดเป็นจั่งใด๋แหน่??

 

 

 

อ้างอิงจาก:

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #จำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน #จำนวนผู้ประกอบการ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.