พามาเบิ่ง  6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด เดือน มกราคม 2566

พามาเบิ่ง 

6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด

เดือน มกราคม 2566

 

เงินเฟ้ออีสานเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวสูงขึ้นทั้งเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเดือนเดียวกันในปีก่อน สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน และอาหารสด

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่

https://isaninsight.kku.ac.th/outlook

 

อ้างอิงจาก:

กระทรวงพาณิชย์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้ออีสาน #เงินเฟ้อ  

Leave a Comment

Your email address will not be published.