พามาฮู้จัก “แป้งมันเอี่ยมเฮง” อาณาจักรผลิตแป้งมันสำปะหลัง

บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากธุรกิจลานมันเอี่ยมเฮงพืชผลโดยคุณบักเอี่ยม แซ่เฮง และก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังในปี 2536 ที่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท มีกำลังผลิตกว่า 1,100 ตันต่อวัน บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

อีกทั้งยัง ดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษในหลายกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยมีทั้งเกรดอาหาร (Food grade) และเกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade)

บริษัทฯ ประเดิมทุนครั้งแรกด้วยจำนวน 100 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปี 2544 เพิ่มเป็น 150 ล้านบาท

ปี 2560 มีรายได้ 4,665 ล้านบาท และมีกำไร 62 ล้านบาท

ปี 2561 มีรายได้ 4,680 ล้านบาท และมีกำไร 66 ล้านบาท

ปี 2562 มีรายได้ 4,119 ล้านบาท และมีกำไร 54 ล้านบาท

ปี 2563 มีรายได้ 3,874 ล้านบาท และมีกำไร 25 ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้ 4,859 ล้านบาท และมีกำไร 50 ล้านบาท

หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตัวเลขงบการเงินที่ปรากฏ จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำไรจากปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัว พุ่งไปสูงถึง 50 ล้าน

อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเจอให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก:

เว็บไซต์ของบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.