นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายปานใด๋ ? ในภาคอีสาน ปี 2565

นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายปานใด๋ ?

ในภาคอีสาน ปี 2565

 

นักท่องเที่ยวต่างชาติในอีสานมีแนวโน้มขยายตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ระดับปกติก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ถึงแม้แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติในอีสานจะปรับดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อีสานยังมีรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติในสัดส่วนที่ต่ำมาก

ปัจจัยบวก

การฟื้นตัวของความต้องการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

การยกเลิก Zero-Covid ในจีน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าสู่อีสาน ผ่านรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน 

 

ปัจจัยเสี่ยง

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะกระทบกับกำลังซื้อในภาคการท่องเที่ยว

ต้นทุนการเดินทางที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะเชื้อเพลิง

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่

https://isaninsight.kku.ac.th/outlook

 

อ้างอิงจาก:

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน #นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.