สถานการณ์ตลาดแรงงาน ในไตรมาส 4/2565 เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ในไตรมาส 4/2565

เป็นจั้งใด๋ ?

 

ปี 2565 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.55 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 9.32 ล้านคน (ลดลง 1.5% จากปี 2564) ผู้ว่างงาน 93,800 คน (ลดลง 27.2%) และผู้รอฤดูกาล 16,584 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.1 ล้านคน

อัตราการว่างงานอีสาน ปรับสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการว่างงานตามฤดูกาลของแรงงานภาคเกษตร แต่ก็ยังมีค่าต่ำกว่าปีก่อนหน้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทางด้านจำนวนผู้มีงานทำปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติก่อน COVID-19

 

อ้างอิงจาก: 

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.