พาซอมเบิ่ง ผลประกอบการ “Funai (Thailand)” อาณาจักรผลิตและจำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่นและบันทึก

ฟูไนเป็นผู้นำตลาดโทรทัศน์ในอเมริกาและยุโรป ได้เริ่มจัดจำหน่ายในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุค ฟูไนนำผลิตภัณฑ์หลากหลายเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จากเครื่องรับโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์ จนถึงเครื่องเล่นดีวีดีและบลูเรย์ และอีกหลากหลายอุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้าของฟูไนจะนำคุณสู่โลกแห่งความบันเทิง ปฏิวัติการใช้สินค้าอิเลคทรอนิกส์ที่เคยมีมา ฟูไนอิเลคทริกนำเสนอสินค้าสู่ตลาดที่ราคาสมเหตุสมผลและสินค้าดิจิตอลอิเลคทรอนิกส์คุณภาพสูง

ในหลายปีที่ผ่านมาแม้จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในตลาดผู้บริโภคสินค้าดิจิตอลอิเลคทรอนิกส์ การแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ราคาสินค้าลดลง

อย่างไรก็ตามฟูไนเชื่อว่าการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงนั้นทำให้ฟูไนได้ ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงศักยภาพของฟูไนและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันอย่างมั่นใจ

นับตั้งแต่การก่อตั้งฟูไนในปี 2504 ฟูไนได้กลับไปสู่พื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญ ฟูไนเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นความเร็วของทุกกิจกรรมทางธุรกิจ อีกทั้งยังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องจากความต้องการของตลาดและลูกค้า

นอกจากนี้ ยังออกผลิตภัณฑ์ให้ทันเวลา โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการผ่านระบบการผลิตที่เป็นลิขสิทธ์ ระบบการผลิต ของฟูไน (Funai Production System : FPS) และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิต เมื่อมองไปข้างหน้า ฟูไนจะมุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายของผลิตภัณฑ์และมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์การเพิ่มมูลค่าใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขั้นต่อไปของฟูไนในการเป็น “ฟูไนยอดเยี่ยมระดับโลก” (Globally Outstanding Funai)

ประเดิมทุนครั้งแรกในปี 2546 ด้วยจำนวน 700 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปี 2548 เพิ่มเป็น 900 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็น 1,568 ล้านบาท

ปี 2561 รายได้รวม 10,070 ล้านบาท และกำไรรวม -539 ล้านบาท

ปี 2562 รายได้รวม 11,489 ล้านบาท และกำไรรวม 114 ล้านบาท

ปี 2563 รายได้รวม 9,430 ล้านบาท และกำไรรวม 180 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้รวม 9,819 ล้านบาท และกำไรรวม 236 ล้านบาท

ปี 2565 รายได้รวม 9,975 ล้านบาท และกำไรรวม 341 ล้านบาท

หากพิจารณาจากตัวเลขรายได้รวมและกำไรรวม 4 ปีย้อนหลัง จะพบว่า ฟูไน (ไทยแลนด์) มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกำไรจากปีแรก (2561) ติดลบร้อยล้านบาท แต่ในปัจจุบันกำไรพุ่งไปสูงถึงหลักหลายร้อยล้านบาท

อ้างอิงจาก:

http://www.funai.co.th/about.html

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0105546083874

Leave a Comment

Your email address will not be published.