ฮู้บ่ว่า?  ปลายปี 2565 จังหวัดใด๋ในอีสานที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หลายที่สุด  รวมถึงรถใหม่ป้ายแดงยี่ห้อใด๋ที่คนอีสานมัก!

ฮู้บ่ว่า? 

ปลายปี 2565 จังหวัดใด๋ในอีสานที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หลายที่สุด 

รวมถึงรถใหม่ป้ายแดงยี่ห้อใด๋ที่คนอีสานมัก!

 

อ้างอิงจาก: 

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #รถจดทะเบียน #รถใหม่ 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.