ชวนเบิ่ง “บ้านสาริน” อาณาจักรอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เมืองอุบล

ด้วยวิสัยทัศน์การมองการณ์ไกลของผู้นำครอบครัว ที่เริ่มต้นทำธุรกิจซื้อขายที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในการรับเหมาก่อสร้างในปี พ.ศ.2540 กับช่างฝีมือดี 10 คน และการสร้างบ้าน 2 หลัง ได้จุดประกายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวรับเหมาก่อสร้างเล็กๆ ก้าวสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนาม บริษัท มหาชัยอุบล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

จากบ้านเพียง 2 หลัง เป็น 20 หลัง และมากขึ้นๆด้วยทีมช่างฝีมือคุณภาพเยี่ยมและประสบการณ์ที่สั่งสม บริษัทฯจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพในทำเลที่โดดเด่น ในนามโครงการบ้านสารินจากพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ขับเคลื่อนกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง บ้านสารินเริ่มโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงในวงกว้าง ส่งผลให้บ้านสารินมีโครงการอีกถึง 12 โครงการติดตามมา

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ พร้อมสํารวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก:

https://data.creden.co/company/general/0345557001473

https://www.baansarin.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0…

Leave a Comment

Your email address will not be published.