6 จังหวัด การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี 2565 (ม.ค. – ต.ค.) เป็นจั้งใด๋ ?

6 จังหวัด

การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

ในปี 2565 (ม.ค. – ต.ค.) เป็นจั้งใด๋ ?

 

ในเดือน มกราคม – ตุลาคม 2565 ภาคอีสานมีมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว 181,147 ล้านบาท   โดยมีการส่งออกมูลค่ากว่า 117,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเดียวของปีก่อนหน้า 26.7% และมีมูลค่าการนำเข้ากว่า 63,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%

จะเห็นได้ว่า หนองคายมูลค่าการส่งออกมากกว่าทุกจังหวัด เนื่องจากเป็นด่านหลักในการส่งออกสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปยัง สปป. ลาว โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็น 

 

อ้างอิงจาก:

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การค้าชายแดน #การค้าชายแดนไทยลาว #ลาว

Leave a Comment

Your email address will not be published.